ZIEKENZALVING

 

 

 

De ziekenzalving, vroeger als het sacrament van de stervenden beschouwd,

werd door Vaticaan II uitdrukkelijk geherwaardeerd als sacrament van de zieken.

 

Wanneer je omwille van ziekte of hoge leeftijd gedurende een lange tijd begrensd bent in je mogelijkheden kan je het sacrament van de ziekenzalving ontvangen.

 

In dit sacrament kan je ervaren hoe de Heer de lijdende mens nabij wil zijn,

hoe Hij steun, troost en bemoediging wil schenken.

 

Vaak hebben mensen angst en schroom om over de naderende dood te spreken.

Uit ervaring weten we dat een ziekenzalving die tijdig gebeurt - bewust geleefd in de familiekring - het afscheid voorbereidt en draaglijker maakt.

 

Neem contact met het secretariaat voor afspraken i.v.m. ziekenzalving.