OVERLIJDEN

 

 

 

 

Wanneer iemand gestorven is die veel voor ons betekent, willen we, ondanks het verdriet, afscheid nemen in een waardige en zinvolle kerkelijke uitvaartliturgie, in eerbied voor de overledene en de naaste familiekring.

 

De uitvaartliturgie wil ook een toevertrouwen zijn aan de Bron van alle leven,

aan Gods Liefde die sterker is dan de dood.

 

 

Praktisch

 

Neem bij een overlijden contact op met een begrafenisondernemer.

Hij verzorgt de afspraken met de parochie.

 

Bij noodgevallen: gsm parochie 0468/28.11.49

 

Elke derde zondag van de maand is er in elke parochie een nadienst voor de overledenen van de voorbije maand.

 

 

Nieuwe gebedsleiders voor de uitvaartliturgie   -   Juli 2016
 

Twintig deelnemers aan de opleiding gebedsleiders voor uitvaartliturgie ontvingen onlangs een mandaat van de bisschop. Dat betekent dat ze in de eigen (nieuwe) parochie ingeschakeld kunnen worden om de uitvaart in een woord- en gebedsdienst te leiden.

Aanleiding voor de opleiding is onder meer het inzicht dat de uitvaart niet noodzakelijk - en soms zelfs beter niet - tijdens de eucharistie hoeft plaats te vinden.

 

Lees hier meer over de opleiding en over de gemandateerden.

 

Kijk hier naar de reportage van TV Oost over onze uitvaartbegeleiders:

 

 

 

Klokken luiden

 

We luiden de klokken voor een christen van onze parochie die wenst kerkelijk begraven te worden: het sterven is – hoe dramatisch soms ook – de hergeboorte in het derde leven, als we tenminste stellen dat onze eerste geboorte in de moederschoot gebeurde, en onze tweede bij de geboorte op deze wereld.

Het is nu thuiskomen bij de Vader. Het is onze bestemming bereiken die we mogelijk en al dan niet bewust in de loop van het leven op het spoor zijn gekomen. Die onvoorstelbare bekommernis van de Vader voor elk van ons gaat ons echt te boven. Onze ogen en ons verstand zien ándere dingen. Hier beleven we dat afscheid soms in grote vrede, soms in een dramatisch gebeuren, soms lang aangekondigd, soms plots en totaal onvoorzien, soms mooi en dankbaar omringd, soms in eenzaamheid.

Het luiden van de klokken drukt onze solidariteit uit met elkaar en in de droefheid die nu een familie overkomt.

Het is ook een teken van respect voor het leven van iemand die van ons heenging.

 

Foto Beeldbank Lettergreep - Copyright: Erna Nevejant